Wersja archiwalna z dnia 27.04.2023

Logo Służby cywilnej

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB)
w Bydgoszczy (powiat ziemski)
,

który obejmuje swym działaniem  następujące gminy:

- Białe Błota
- Dąbrowa Chełmińska
- Dobrcz
- KoronowoŻródło: www.maps.google.pl/
- Nowa Wieś Wielka
- Osielsko
- Sicienko
- Solec Kujawski


Adres Inspektoratu:
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz

Sekretariat (pokój 511, V piętro)
tel. (052)-584-01-36
fax. (052)-584-01-36
e-mail: pinb@powiatbydgoski.pl

  

 

 

 

Źródło: www.maps.google.pl

Zgłoszenie robót budowlanych

Od 17.02.2021 zgłoszenia robót budowlanych można dokonać na określonym wzorze
zawiadomienia (załącznik PB-12) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
technologii z dnia 12.02.2021r. (dU z 20212 poz 297) w formie elektronicznej przez platformę e-budownictwo GUNB lub w formie papierowej pocztą lub osobiście w urzędzie.

Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 13.07.2009
Dokument oglądany razy: 210 219
Opublikował: Zbigniew Jarosz
Publikacja dnia: 27.04.2023
 
wydruk z dnia: 21.06.2024 // www.pinb.powiatbydgoski.pl