Druki do pobrania

(Nie są wzorami obowiązującymi - posiadają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy)

1. Rozpoczęcie robót

2. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę

3. Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski

4. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, dla którego nie jest wymagane pozwolenie na użytkowanie

5. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

6. Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

7. Okresowe kontrole obiektów budowlanych

8. Różne, pozostałe

Podpisał: pinb pinb
Dokument z dnia: 13.07.2009
Dokument oglądany razy: 69 688
Opublikował: Mariusz K
Publikacja dnia: 28.02.2021
 
wydruk z dnia: 14.05.2021 // www.pinb.powiatbydgoski.pl