Pozwolenie na użytkowanie (zakończenie budowy)

(Druki nie są wzorami obowiązującymi - posiadają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy)

druk nr 40 - Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
druk nr 42 - Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy
druk nr 43 - Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
druk nr 34 - Dokumentacja geodezyjna
druk nr 35 - Protokół
druk nr 35a - Protokół odbioru instalacji
druk nr 41 - Karta informacyjna
druk nr 44 - Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu organów

Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 09.08.2009
Dokument oglądany razy: 14 874
Opublikował: Mariusz K
Publikacja dnia: 28.03.2017
 
wydruk z dnia: 20.06.2021 // www.pinb.powiatbydgoski.pl