Poradnik Inwestora

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - na jakiej podstawie można rozpocząć budowę
• Pozwolenie na budowę
   - Jakie warunki muszą być spełnione, aby mogło być wydane pozwolenie na budowę
   - Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę
   - Gdzie należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę
   - Termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i termin jej ważności
• Na jakie obiekty i roboty budowlane nie jest wymagane pozwolenie na budowę
   - Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych wymagają zgłoszenia
   - Zgłoszenie
   - Jakie rodzaje budów lub robót budowlanych nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia


Rozpoczęcie budowy


Zakończenie budowy

• Zawiadomienie
• Pozwolenie na użytkowanie


Uczestnicy procesu budowlanego
• Inwestor
• Inspektor nadzoru inwestorskiego
• Projektant
• Kierownik budowy lub kierownik robót

Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 16.08.2009
Dokument oglądany razy: 8 897
Opublikował: Mariusz K
Publikacja dnia: 16.08.2009
 
wydruk z dnia: 24.02.2024 // www.pinb.powiatbydgoski.pl